středa 30. června 2021

 

Zveme vás do knihovny ČERVENEC SRPEN

www.knihovna.rosice.cz


OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH


Od 1. 7. 2021 do 16. 7. 2021 bude knihovna uzavřena. Od pondělí 19. 7. 2021 do 31. 8. 2021 budeme fungovat v následujícím prázdninovém provozu:


po 8.00-11.30 – 12.30-17.00

út zavřeno

st 8.00-11.30 – 12.30-17.00

čt zavřeno

pá zavřeno


I v létě je stále k dispozici roznášková služba pro spoluobčany starší 60 let, případně pro osoby zdravotně postižené. Knihy na přání přivezeme a až je dočtete, zase odvezeme. Další informace na tel. 546 412 300 případně na knihovna@mesto.rosice.cz. Je možné využít i odložkového systému, kdy si knihy vyberete v katalogu, zašlete do knihovny objednávku a my Vám je přichystáme.


VÝSTAVA ROSICE STARÉ A NOVÉ

19.7. - 31.8.


V knihovně bývá v parném létě příjemný chládek a navíc jsme připravili zajímavou výstavu fotografií paní Jiřiny Jebavé, která léta dokumentuje proměny Rosic. V červenci a v srpnu si tedy u nás můžete prohlédnout snímky různých významných i méně významných míst v našem městě a porovnat, jak vypadaly kdysi a jakou změnou prošly v průběhu let. Paní Jiřina Jebavá pracovala od roku 1967 do roku 1991 jako fotografka ve Fotoslužbě Rosice a většina Rosičáků jí určitě někdy stála před objektivem. Výstava bude přístupná vždy v otevírací dobu knihovny (viz. Výše).


Knihovnický majstrštik


Někdy se také musíme sami pochválit. Přes covidové měsíce, kdy byla knihovna méně přístupná, jsme prakticky přišli o dětské čtenáře. Přes odložkový systém si objednávali převážně dospělí – dětí významně ubylo a to pro nás byla situace velice nemilá a nemyslitelná. Dětský čtenář je budoucnost každé knihovny. Jako knihovnice jsme tedy přemýšlely co s tím a přišly jsme na dobrý nápad – pozveme děti z I. stupně ZŠ na Čtení v trávě. Inspirovala nás k tomu jedna maminka, která si posteskla, že asi neproběhnou školní výlety a tak, jak byly děti předtím zavřené u počítačů při distanční výuce, budou zavřené ve škole. A tak jsme se po domluvě se školou celý měsíc červen setkávali s dětmi na jakémsi malém literárním pikniku v nádherném prostředí zámecké zahrady. My jsme vybraly knihy, které si děti opravdu půjčují a které je baví. Ony si donesly knihy, které zrovna čtou, nebo mají rády a společně jsme si četli, povídali a myslím, že i dobře bavili. Výsledkem celého konání je znovuobnovený zájem o knihovnu a přes 50 nových přihlášených dětí. Jsme moc rády, opravdu nás to bavilo a těšilo! Poděkování patří také správě rosického zámku, díky které jsme mohli trávit chvíle v zámecké zahradě.


Memoria fotokoutek


Snímek pohřebního průvodu z poslední Rosy byl padesát na padesát – volalo a psalo hodně lidí, ale ne všichni dokázali místo správě identifikovat. Jako první uhodla roh Palackého náměstí a ulice Kpt. Jaroše paní Květoslava Pokorná – blahopřejeme, má u nás registraci zdarma. A velice přesně popsal tehdejší zástavbu pan Zdeněk Řezaninarohový dům patřil kdysi rodině rolníka Hurky, v době, kdy vznikl snímek zde bylo holičství. V současnosti zde stojí komplex R-Placeo. Gajdošův dům v pozadí na ulici Kpt. Jaroše se nezměnil (viz. snímek s vysvětlivkami). Ale i na prázdniny jsme si na vás něco nachystali...tentokrát zabrousíme kousek dál, mimo Rosice ( i když je to kousek!). Poznáte, kde se nachází krásná a stále oblíbená výletní lokalita? Psát můžete na adresu knihovna@mesto.rosice.cz nebo volejte tel. 546 412 300


Kalendárium

19. červenec 1850

První volba do zastupitelství obce. Zvoleni byli:

starosta – Antonín Rahn

radní Julius Rittler, Antonín Kotžent

výborové: Frant. Krška, Jan Němec, Frant. Kafrda z Tetčic, Martin Eliáš z Tetčic, Matěj Rigl z Tetčic, Baron Sina, Pavel Šedý, Ant. Novotný a Ant. Goliaš


12. červenec 1866

Do Rosic přitáhli ve velkém množství pruští vojáci. Sotva hodinu před nimi odtáhlo (naše) rakouské vojsko.


19. červenec 1866

Strhlo se silné krupobití nad rosickou krajinou. Na polích co ještě zůstalo, jako pšenice, ječmeny, ovse otlouklo tak, že ani se skliditi nemohlo a muselo zaoráno býti.


22. červenec 1886

večer uhodil blesk do věže obecní radnice, poškodil hodiny, které zůstaly ihned stát (ukazovaly 9 hodin 35 minut) poškodil zdi, okno z věže vyletělo, ale nezapálil.


31. červenec 1898

Pojmenováno rosické náměstí Palackýho, při čemž ředitel p. Trnka řečnil.


Léto 1909

V letních měsících usadil se v Rosicích slavný malíř Alfons Mucha, rodák ivančický, chtěje ztráviti léto na klidném venkově v blízkosti své sestry a švagra Jana Remundy, našeho městského tajemníka. Bydlel ve škole, kdež pracoval na skizzách svého monumentálního díla Epopeje Slovanská.


Krásné a veselé léto přejí všem vaše knihovnice

Monika Rovná

Jarka Eliášová