pátek 6. prosince 2019

Zveme vás do knihovny PROSINEC

Otevírací doba knihovny přes svátky
23. 12. - zavřeno
24. 12. - zavřeno
25. 12. - zavřeno
26. 12. - zavřeno
27. 12. - zavřeno
30. 12. - 8.00-11.30 – 12.30-14.00
31. 12. - zavřeno
1. 1. - zavřeno

Od 2. 1. 2020 pokračujeme v běžném režimu - knihovna bude pro veřejnost otevřena pondělí, středa, pátek.

BETLÉM V KNIHOVNĚ
(2. 12. - 31. 12. 2019)

Po dobu Adventu a vlastně až do konce roku si můžete přijít do knihovny prohlédnout ryze rosický výjev jako z Betléma – vedle tradičních figur se v něm objeví obyvatelé Rosic a případně i okolních obcí (doufáme že nejen čtenáři knihovny), kteří vyrazí cestou zasněženou, aby se, jak velí zvyk, poklonili Jezulátku. Tak se vyrobte - přidat se může každý i s rodinou – na přiložené fotografii vzor figury z kartonu (výška dospělý 20 cm, dítě 12 cm).

UVČ

Podzimní blok Univerzity volného času zakončíme stylově – historií. S třemi přednáškami přijede do rosické knihovny historik Josef Špidla, který si pro posluchače připravil následující témata :
4. 12. Bílá hora trochu jinak (blíží se 400. výročí neblahé události našich dějin)
11. 12. Marie Terezie a její doba
18. 12. Karel st. ze Žerotína a Rosice


Chystaná výstava v lednu 2020 – Rosice zábavně-společenské

Od ledna budeme pokračovat v sérii výstav ze života a historie Rosic a rosičáků. Tentokrát prosíme o zapůjčení fotografií a materiálů z restauračních zařízení, plesů, karnevalů, merend a dalších veselých událostí, které se odehrály v dávné i méně dávné minulosti v našem městečku a máte je doma zvěčněné. Děkujeme všem, kteří se do našeho rosického fotoprojektu zapojili a zapojují.

Všem čtenářům a vůbec všem lidem přejeme krásné Vánoce, nejlépe strávené s vašimi blízkými, s rodinou, přáteli a také s KNIHOU.

VŠEM ČTENÁŘŮM A VŮBEC VŠEM LIDEM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE, NEJLÉPE STRÁVENÉ S VAŠIMI BLÍZKÝMI, S RODINOU, S PŘÁTELI A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ TAKÉ S KNIHOU.

VAŠE KNIHOVNICE
Monika Rovná
Jarka Eliášová