pondělí 27. června 2016

Důležité upozornění:

UZAVŘENÍ KNIHOVNY:
Ve dnech 1.8. - 31.8. dojde k UZAVŘENÍ  knihovny z důvodu revize knihovního fondu.

 Po celé září bude amnestie na sankční poplatky, tak nemějte obavy.

Univerzita volného času v knihovně
Od září se v rosické knihovně uskuteční první ročník Univerzity volného času. Zkráceně UVČ je netradiční forma zájmového celoživotního vzdělávání určená pro širokou veřejnost. Studium je určeno všem, kteří se chtějí dále vzdělávat. Cílem UVČ je naučit se něco nového, seznámit se s novými lidmi a strávit svůj volný čas v příjemném prostředí rosické knihovny.
Pro UVČ neplatí žádná omezení, program je určen všem věkovým kategoriím a předchozí vzdělávání není podmínkou.
Přednášky jsou rozděleny na semestry. Součástí zimního semestru jsou tři vzdělávací bloky, které zajišťují smluvní lektroři. Výuka probíhá každé úterý od 17:00 do 18:30. V rámci přednášek každý student obrží materiály, připravena bude dobrá káva a něco sladkého.

Rozpis Univerzity volného času - zimní semestr:
Cyklus přednášek o umění - lektorka Mgr. Pavla Hrdinová
6., 13., 20., 27. září 2016
Cyklus přednášek o paměti a jejím trénování - trenérka paměti I. stupně Bc. Kateřina Rovná
4., 11., 18.,25. října 2016
Cyklus přednášek Toulky rosickou historií - lektorka Mgr. Eva Kokešová
1., 8., 15. listopadu 2016
Slavnostní předávání osvědčení o absolvování UVČ
15. listopadu 2016

Zápis do zimního semestru probíhá zdarma od 1.7. do 1.9.2016 v otevírací době knihovny.
Kateřina Rovná

Univerzitou volného času jsme navázaly na dobré zkušenosti knihovnických kolegyněk, které si v rámci získávání zkušeností "jak na vás, aby pro vás knihovny neztratily význam" navzájem předáváme. Vybraly jsme tedy osvědčená témata. A co je u nás zcela výjimečné, tak to, že vše vám nabídneme zdarma. Ptejte se nás, ne všechno se do Rosy vejde. Podzim v knihovně bude pestrý. Zažijte knihovnu jinak. -MR-