pondělí 3. února 2020


Zveme vás do knihovny ÚNOR

ODPOLEDNÍ ČAJE V KNIHOVNĚ
26. 2. od 15 do 17 hodin

V únorové Rose vždy informujeme o chystaném jarním programu Univerzity volného času. V roce 2020 jsme pozměnili plány a v dalším čtvrtletí se budeme věnovat novému městskému projektu Memoria (info viz níže). Jednou měsíčně budeme zvát do knihovny všechny pamětníky a milovníky starších časů na odpolední čaje – tedy setkání, kde promítneme historické fotografie z rosického života a dění (většinou se zaměříme na určitou oblast) a rádi bychom si o nich popovídali. Pokusíme se tak skládat a nadále uchovávat střípky z historie Rosic, které by třeba časem úplně upadly v zapomnění. První „pamětnická schůze“ s malým občerstvením proběhne v knihovně 26. 2. od 15 do 17 hodin. Téma souvisí s aktuální výstavou Rosice zábavně-společenské (tedy hostince, občerstvovny, plesy, karnevaly, zábavy…).

O univerzitu volného času nicméně určitě nepřijdete – jen si chvilku vydechnete. Další blok přednášek chystáme na podzim 2020, kdy bychom se měli pravidelně vídat s terapeutkou Naděždou Mikyskovou, historičkou Danou Šimkovou a trenérkou paměti Kateřinou Rovnou.

Rosice zábavně-společenské
výstava od 10.1. - 28.2. 2020

V rámci plesové sezóny nabízíme prostřednictvím další výstavy fotografií výlet do historie rosických společenských večerů, restaurací, hostinců, zábav, karnevalů a dalších veselic, které patří do dávné i méně dávné minulosti našeho městečka. Říká vám něco Viceníkova hospoda, Janečkova vinárna, Dělnický dům, kankán v KD Josefa Jurana nebo slavnostní otevření restaurace Cristal v roce 1966? Ať už ano nebo ne, přijďte se podívat. Děkujeme všem, kteří se do našeho rosického fotoprojektu zapojili a zapojují.

Vyřazené knihy

Oznamujeme čtenářům i dalším zájemcům, že knihy bude Městská knihovna vyřazovat nikoli jednorázově, ale v průběhu celého roku. Vyřazené publikace si lze vybrat a zakoupit v knihovně za jednotnou cenu 10 Kč. Třeba kápnete na nějakou svou „srdcovku“. Tyto knihy najdete ve žlutých přepravkách na stupíncích v dětském oddělení. Letos provedeme údržbu dětského oddělení a probereme obnošené a duplicitní knihy v beletrii.

Memoria

Již jsme vás informovali o rozbíhajícím se projektu Memoria, jehož cílem je zdokumentovat a převést do digitální podoby historické materiály a snímky Rosic. Všechny dokumenty se budou zpracovávat v Městské knihovně, kde budou skenovány, řádně zaznamenány a poté vráceny majiteli. Pokud tedy vlastníte podobné poklady a jste ochotni je poskytnout, bude to po všech stránkách dobrý počin! Výsledkem by měl být veřejně přístupný archiv snímků z nejrůznějších oblastí života našeho města. Fotografie a dokumenty přijímáme v knihovně již v měsíci únoru… a schválně – kdo jako první identifikuje místo na přiložené fotografii? Odpovědi zasílejte na knihovna@mesto.rosice.cz

Vaše knihovnice
Monika Rovná
Jarka Eliášová