pátek 11. března 2016

Zveme vás do knihovny

10. 3.

Pasování prvňáčků
Prvňáčci za svoji celoroční snahu dostanou za odměnu průkazku do knihovny, budou slavnostně pasováni knihovnickým mečem na vzorné čtenáře. Této slavnosti bude předcházet velká zkouška, po jejímž složení pokleknou tentokrát před Meluzínkou Minkou a Meluzánkem.

15. 3.od 17 hodin

Trénování paměti

Každý rok vyhlašuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging - Národní týden trénování paměti. V tomto týdnu jsou organizovány přednášky pro veřejnost, jejich cílem je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentálnímu úpadku, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Rosická knihovna se zapojuje do Národního týdne trénování paměti letos poprvé.

Nebojte se a přijďte na přednášku zdarma, bude to určitě nezapomenutelný zážitek!

22. 3. od 17 hodin

Holandsko, království zakázaného ovoce

Navštivte s námi jedno z mála království v Evropě. Zemi, kde se na burze místo akcií prodávají květiny, kde větrné mlýny nemelou mouku, ale čerpají vodu. Zemi sýra a „zakázaného ovoce“. Takové a ještě jiné je Holandsko. Snad Vám naše fotky a povídání představí tuto rozhodně zajímavou zemi. Srdečne zvou Lenka a Pavel Urbančíkovi.29. 3. od 17 hodin

Morava, země neznámá (Český rozhlas potřetí)

• Víte, že nejvyšší pevný bod České republiky je na Moravě? • Tušíte, že na Moravě najdete hned několik Lurdských jeskyní? • Uhádli byste, co mají alpské vodovody zásobující Vídeň společného s Moravou?

To a ještě mnohé navíc vám prozradí redaktorka ČRo Brno Hana Ondryášová (mimo jiné autorka rozhlasových cestopisných reportáží a znalkyně moravských pověstí) společně se svým kolegou Milošem Šenkýřem (mj. několikanásobným vítězem soutěže Média na pomoc památkám). Přizvukovat bude Jiří Kokmotos.


1. 4. od 19 hodin

Noc s Andersenem

Páteční noc bývá dlouhá. V knihovně se sejde deset nocležníků, kteří si přejí strávit noc v knihovně. Hrají se hry, soutěží, hledá se poklad. Letošní noc bude mít i překvapení, knihovnice si splní přání, ke kterému jsou zapotřebí sirky.

Podmínky:

- noc je určená dětem prvního stupně ZŠ

- každý nocležník musí být čtenářem knihovny

- příhlášky musí být odevzdány knihovnicím do 20. 3. spolu s kontakty na rodiče (přihlášky k vyzvednutí v knihovně)

- 10 vylosovaných dětí stráví 1. 4. noc v knihovně