čtvrtek 29. září 2022

 Zveme vás do knihovny ŘÍJEN www.knihovna.rosice.cz

Výstava „Rosičtí starostové 1850-1989“

3.10.-31.10.

V říjnu, čerstvě po komunálních volbách a zhruba v době vydání Rosy, se bude zřejmě na rosické radnici zrovna rozhodovat o tom, kdo zastane starostovskou funkci v dalších 4 letech. Proto jsme se rozhodly, připomenout 17 mužů, kteří se starali o blaho naší obce od roku 1850 do roku 1989. Kdo byl prvním voleným starostou, jak vypadal oblíbený starosta a bednářský mistr Jan Tichý, jehož zásluhou byl do Rosic přiveden vodovod, zda byly děti politického předáka Josefa Jurana podobné svému otci nebo kam chodili rosičtí zastupitelé hrát kuželky? Zveme všechny zájemce na výstavu, která nás zavede do hlubin historie rosické samosprávy. A podařilo se nám sehnat skoro všechny podobenky, takže anonymní jména dostanou své tváře :-)

Braňte knihu!

Příjďte si v říjnu pro krásnou záložku do knihy. „Braňte knihu!“ je název nadčasového plakátu s ilustracemi Josefa Lady. My ho máme v knihovně na dveřích. A protože má (nejen) u dětí velký úspěch, rády si ho prohlížejí a nechávají si vysvětlovat jednotlivá obrázková políčka, napadlo nás, použít ho jako záložku do knihy. A v říjnu bude hotová. Dárek od nás pro vás.

Univerzita volného času – Literární klub

S Univerzitou volného času (UVČ) jsme si lámaly hlavu, tedy s tím, kam ji nasměrovat. Z dotazníku jsme obratem vyhodnotily, že našim studentům a studentkám jde především o setkávání se na půdě (v sálku) knihovny a cílem je poznání. Už jsme měly jako téma kdeco, zdraví, psychologii, genealogii, náš místopis, ale co tu ještě nebylo, je literatura. Vypadá to tedy, že se budete od 12.10. setkávat s vámi oblíbenou paní Halkou Horkou a s námi.

A my pro vás připravíme literární špeky. Můžete se těšit na S.K. Neumanna, tak jak ho určitě neznáte nebo na oblíbenou autorku románů Karin Lednickou.

Pro přihlášky nemusíte do knihovny předem, ale rozdáme si je na „první hodině“. UVČ bude probíhat od 12. října až do 7. prosince (od 10 hodin).

Škola v Knihovně

Načínáme další školní rok, naplněný spoluprací se Základní školou (věta jak z Rosy, rok 1982). Dělá nám to radost, podle plánu se prakticky každý týden

v knihovně protočí dvě třídy, od prvňáků po deváťáky a v klimaticky přívětivých měsících se budeme s dětmi opět potkávat při Čtení v trávě. Tímto bychom chtěly poděkovat paním učitelkám za podporu, která skutečně nese ovoce a děti se tak po covidovém neštěstí vrátily do knihovny. A dětem za to, že chodí.

Memoria fotokoutek

V září jsme v Rose uveřejnili snímek podivného útvaru, který jakoby „spadol z oblakov“. A je to skutečně tak. Jednalo se totiž o část srolované střechy Cristalu, kterou smetla vichřice s krupobitím v noci z 12. na 13. července roku 1984. Svou silou prý překonala orkán Kirill a napáchala obrovské škody především v kraji Vysočina. Cristal tehdy zažil i malou povodeň. Jako první odpověděl správně pan Zdeněk Sedlák, který ráno po pohromě mířil na vandr a procházel přímo kolem obřího, spadlého kusu plechu. Gratulujeme! A další snímek – říjnové číslo Rosy je věnováno rosické škole, tudíž také přicházíme se svou troškou do mlýna. Poznáte ze značně vybledlé fotky, o jakou velice slavnostní událost se jednalo? Pokud ano, napište na knihovna@mesto.rosice.cz či zavolejte, tel. 546 412 300.

Vaše knihovnice