středa 5. května 2021

 

Zveme vás do knihovny KVĚTEN

www.knihovna.rosice.cz


KNIHOVNA OTEVŘENA!


Pokud nedojde opět k nějakému zvratu, knihovna je otevřena čtenářům ve standardní otevírací době za dodržení omezení (počet osob, rozestupy, ochrana dých. cest). Jsme velice rádi, že můžeme opět v zámeckých prostorách přivítat čtenáře a čtenáři jsou jistě rádi, že se mohou dle libosti probírat knihami a vybrat si dle svého gusta. Nicméně, jelikož se osvědčil dosavadní systém odložek, zůstane i nadále zachován. Můžete tedy buď dorazit osobně a vrhnout se mezi regály, nebo si knihy objednat, my vám je vybereme a a nachystáme. Samozřejmě ve stále stejné podobě fungují i rezervace.


K dispozici je roznášková služba pro spoluobčany starší 60 let, případně pro osoby zdravotně postižené. Knihy na přání přivezeme a až je dočtete, zase odvezeme. Další informace na tel. 546 412 300 případně na knihovna@mesto.rosice.cz.


Fotografická procházka S knihovnicí na čerstvém vzduchu“ č. 4 – Rosice válečné

https://archiv.rosice.cz


Fotografie ke květnové procházce najdete na Memorii (na webových stránkách knihovny), zde záložka virtuální výstavy – zde Procházka č. 4


Na různých místech v Rosicích zasáhla 2. světová válka do života nejen Rosičáků. Chystáme pro vás stanoviště, na kterých budou fotografie válkou postižených míst.

Některá z nich na mapě Rosic již vůbec nenajdete (Slovárna), jiná už pozměnil čas (zákop v Oboře). To, že máme na zámku protiatomový kryt, většina z vás ví, ale že je tu býval i druhý pro civilní obyvatelstvo, už je téměř zapomenuto. V Rosicích zemřelo 68 sovětských vojáků. Přidáme i vzpomínku na mladého německého vojáka, který umíral na Tyršově ulici. Kolik zemřelo Němců, nikdo netuší. Mnozí z vás znají fotografii zničené radniční věže, ale zásah dostala i věž kostela a kaple Nejsvětější Trojice.

Před Dělnickým domem (dnes Cristal) bylo shromaždiště pro evakuaci rosických Němců. Vybraly jsme i fotografie ulice Zámecká, která byla zničená téměř celá.

Je k neuvěření, když se dnes díváme na snímky, kolik síly, úsilí a vzájemné pomoci museli lidé vynaložit, aby svoje domovy dali zase do pořádku.

Svoje domovy, svoje město. (upoutávka z fb knihovny)


Vypravíte-li se na 7 km dlouhou trasu. Napište nám, prosím, na odpovědní lístek, které místo na vás udělalo největší dojem. Samozřejmě můžete odpovídat i e-mailem na knihovna@mesto.rosice.cz a to do 31. 5. 2021. Vylosovaný výherce obdrží poukaz na nákup ve zdravé výživě Čtyřlístek. Bavte se s knihovnou a buďte zdrávi.


Jednotlivé zastávky květnové válečné procházky, kde budou umístěny fotografie :


1. To, že je v Rosicích protiatomový kryt jsme si již připomenuli. U něj najdete výchozí fotografie k procházce. Budou dvě. Na první uvidíte vstup do protileteckého krytu, který se nachází u garáží u severního křídla zámku. Na druhé fotografii je válkou poničené jižní křídlo zámku. Poté se vydejte ke kostelu.

2. Zde na zábradlí u informační tabule Naučné stezky najdete fotografie granátem zasažené věže kostela. Sejděte na křižovatku ulic 1. května a Kostelní (pod schody) a na sloupu elektrického vedení naleznete další fotografii.

3. Je na ní vidět škola s vybitými okny a další „zmizelé“ místo. Odtud pokračujte k Penamu (bývalý Kellnerův mlýn).

4. Na modrém zábradlí budou k vidění dvě fotografie. Mlýn tehdy dostal zásah 15cm granátem, který způsobil obrovský požár. Zaměstnanci mlýnů se tenkrát utíkali schovat do Obory. Zákopy pro ně připravené pak využívali vlasovci. Toto místo najdete na trase Naučné stezky – místo „u obrázku“ – odpočívadlo.

5. Fotografii se zákopem najdete na odpočívadle. Odtud pokračujte lesem ke kapličce Nejsvětější Trojice. Co se všechno dělo ve válkou zasažených Rosicích vám zprostředkujeme. Přichystaly jsme nahrávku z povídání s panem Koevem a najdete ji na Youtube knihovny.

6. Ani kapličku válka neminula. Fotografii najdete na některém z nejbližších stromů. Doprovodný text vám odhalí, jak dopadla kaple při bojích o Rosice a co se dělo v dolíku u kaple. Poté se vydejte zpět na město, jak jinak než po schodech, na které se napojuje ul. Nad školami.

7. Zde umístíme fotografie dvě. Uvidíte zcela vybombardované domy a dozvíte se, co nalezla paní učitelka v kamnech. Vydejte se na ulici Trávníky, ke Cristalu.

8. Zde je vývěsní plocha KICu a zde také najdete 3 fotografie. Dvě z nich se týkají odsunu Němců a na třetí jsou hroby rudoarmějců před Dělnickým domem (před Cristalem). Válka byla nemilosrdná ke všem. Vaše kroky povedou na ulici Tyršova.

9, Na červeném plotu u sokolovny najdete fotografii padlého německého mladinkého vojáka. Dostaňte se zpět na ulici Trávníky a vydejte se směrem k Rozsocháči. Domům, které jsou zde po levé straně se říkávalo „betlém“.

10. Vy však zůstaňte vpravo. Fotografie bude na sloupu elektrického vedení, tam, co je malá parkovací plocha a dá se odbočit k zahrádkám. Ulice se jmenovala různě. Byla i Stalinova.

11. Odtud se vydejte k autobusové zastávce směr Říčany (na ulici Říčanská). Sem umístíme fotografii budovy, které se říkalo Slovárna. Už ji zde nenajdete. Co to bylo za budovu, co se s ní stalo, se dozvíte z textu u fotografie.

12. Vydejte se zpět „na město“. Jděte ulicí Zámeckou. V Rosicích bylo zcela zničeno 40 domů a 750 poškozeno. Fotografie poničené Zámecké ulice najdete opět na sloupu elektrického vedení u prvního domu. Pokračujte ulicí až k radnici.

13. Za oknem radnice najdete fofografii masivně zničené radniční věže. V té době prý nebylo jediné okno v Rosicích v celku.

14. Naše procházka válečnými Rosicemi končí u zámku. Po válce zde byl památník padlým Rudoarmějcům. Fotografie památníku a slavnostního ceremoniálu najdete na zábradlí u tohoto místa.

Za podklady k této procházce děkujeme především panu Koevovi.


Odpovědní lístek (uveďte, které místo vás nejvíce a čím zaujalo)


Libovolný kontakt na vás:

Jméno a příjmení

___________________________________

E-mail:

____________________________________

Telefon:

__________________________________

Adresa:

__________________________________________________________


Nás Memorie moc baví. Příští procházka bude Lipová. Budeme si přát, abychom ji mohli projít doopravdy. Když to vyjde :-), vyrazíme na ni spolu s paní Evou Královou.I trasu hornické rubačky jste si poctivě prošli a poukaz do prodejny zdravé výživy Čtyřlístek tentokrát vyhrává paní Silvie Pelánová - blahopřejeme. Cenu si můžete vyzvednout osobně v knihovně. Pro ostatní účastníky máme připraveny propisky s naším logem (též k vyzvednutí v knihovně).


Memoria fotokoutek


Dubnová Rosa přinesla fotku z bufetu, který fungoval dlouhá léta na Palackého náměstí, v prostorách bývalé Viceníkovy hospody. Ozvala se řada lidí, kteří si rádi zavzpomínali na dobu, kdy se do provozovny chodilo pro vynikající knedle (úplně horké, někdo donesl domů jen půlku, tak byly dobré!), pro cigarety, na pivo či něco k zakousnutí. Ale slavily se zde i svatby a jako první zavolala paní Marie Hradílková, která se v hospodě nejen vdávala, ale také zde pracovala. Gratulujeme a má u nás registraci zdarma!


A máme pro vás další hádanku – tentokrát mimořádně těžkou a je to spíše prosba. Pozná někdo dům, vyfocený na snímku? Napadlo nás, že by se mohlo jednat o již zbouraný Franzův dům, který stával na ulici Franzova, kde se nyní nachází dětské hřiště a také poliklinika Agni. Nevíte náhodou? A jestli víte, pomozte. Psát můžete na adresu knihovna@mesto.rosice.cz nebo volejte tel. 546 412 300