úterý 3. března 2020


Zveme vás do knihovny BŘEZEN

ODPOLEDNÍ ČAJE V KNIHOVNĚ
Basketbal
25. 3. od 15 do 17 hodin

Také v březnu se setkáme v knihovně a budeme přemýšlet a bádat nad starými fotografiemi. Protože sport je značně obsáhlé téma, budeme vybírat jednotlivá sportovní odvětví, aby se nám tady sportovci nedostali do křížku. Jako první přijdou na řadu vysoké koše – tedy basketbal. Společně odhalíme více než sedmdesátiletou historii košíkové v Rosicích, osobnosti, které se proháněly po palubovce, legendární trenéry, zápasy i místa, kde všude se hrálo. Máme k dispozici spoustu fotografií, pokud jste tedy i vy patřili mezi rosické košíkáře (přivítáme další snímky), přijďte si zavzpomínat.

Nová služba v knihovně

Od března nabízí knihovna nově (a pokusně) roznáškovou službu. Je určena pro občany Rosic nad 60 let, kteří se ze zdravotních důvodů (jsou nemohoucí, invalidní) nedostanou do knihovny a rádi by si početli. Knihy dle Vašeho přání vybereme, doručíme a odneseme již přečtené. Podmínku je registrace v MěK Rosice (lze vyřídit zprostředkovaně) a bydliště v Rosicích. Doručovací den bude převážně úterý dopoledne. Uvidíme, jak se služba osvědčí – máme zkušební dobu do konce tohoto školního roku. Další informace na telefonním čísle 546 412 300.

Práce s energiemi, energetické čištění.

přednášky povede Ing. Zdena Markovičová
4. 3., 11. 3., 18. 3. od 16 hod v knihovně

Terapeutka Zdena Markovičová nás zaujala pozitivními výsledky své bohaté terapeutické praxe. Podělí se o ně v rámci tří přednášek v knihovně na níže uvedená témata. Vstup je zdarma.
4. 3. Vliv emocí na lidské prožívání a vznik nemocí / opomenuté emoce.
11. 3. Intuice jako další možný smysl. (6. smysl)
18. 3. Konkrétní řešené případy z mé praxe.

Výstava výtvarného kroužku DUHA při SVČ Rubiko Rosice
2. 3. - 31. 3. v knihovně

Keramické rohy hojnosti a věčné putování tří králů za spasitelem. Výtvarné práce dětí z Duhy, výsledek celoročního projektu na téma Slovanství a také tři králové coby koledníci i původní mudrcové z východu.


Těšíme se na jaro!
Čtení, zpívání a hraní v knihovně pro děti od 2 do 5
13. 3. od 16 hodin

Jaro je za dveřmi a my si společně přečteme hezké jarní příběh a pohádky, připomeneme jarní písničky a říkanky, zacvičíme si a zatancujeme. Vstup je zdarma, délka pořadu cca 60 min.


Memoria – fotokoutek

V minulém čísle Rosy jsme uveřejnili historickou fotografii, na které je řeznictví, uzenářství a hostinec u Svobodů na ulici Trávníky (dnes obchod s textilem). Jako první odpověděla správně na otázku paní Věra Dallago – gratulujeme! A vzhledem k tomu, že snímek vzbudil poměrně velký zájem (což nás opravdu potěšilo), předkládáme další fotohádanku. Kdo nejrychleji odhalí místo, kde fotografie vznikla, získá roční registraci do knihovny zdarma. Odpovědi můžete posílat na adresu knihovna@mesto.rosice.cz nebo volat na číslo 546 412 300.

Vaše knihovnice