pátek 13. března 2020


Milí čtenáři,

nabízíme vám možnost rozebrání vyřazených knih zdarma.
Knihy budou přichystány ve dvou přepravkách přede dveřmi knihovny a tyto 
přepravky budou průběžně doplňovány (až do 8. 6. nebo vyčerpání zásob).

Najdete zde knihy z beletrie pro děti i dospělé.

Vaše knihovnice

Kdy a za jakých podmínek otevřeme?
Nemusíte mít obavy, všem vám jsou výpůjčky prodlouženy a do 30. 6. nebudeme vybírat sankční poplatky.
Poprosím vás o součinnost, je důležité (nutné) nejprve vrátit knihy. Tyto týden budou v karanténě a vydenzifikovány. Důvody jsou tři. Prvním je samozřejmě prevence, druhým vyřešení tlačenic a zmatků u výpůjčního pultu a třetím důvodem je spárovanost výpůjčního katalogu s volným výběrem. Vstup do knihovny bude maximálně po 5 osobách na nezbytně nutnou dobu a se zakrytými ústy a nosem ústenkou.
Sledujte, prosím, webové stránky knihovny a Facebook, kde se objeví informace, v případě, že vláda bude termíny ještě vymezovat, měnit nebo se objeví důvod nouzový stav prodloužit.
Od 18. -29. 5. otevřeno, KNIHY BUDE MOŽNÉ POUZE VRACET
Od 1. - 5. 6. KARANTÉNA, dezinfekce knih
Od 8. 6. otevřeno v režimu karantény - s rouškami, po pěti, na omezenou dobu nutnou pro výběr knih
Děkuji za vaši pomoc a pochopení
MR