pátek 31. května 2019


Zveme vás do knihovny ČERVEN

Provozní doba knihovny o prázdninách

Červenec
Knihovna bude od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019 uzavřena. Již v předchozím čísle jsme upozorňovali, že budeme přecházet ze stávajícího na nový knihovnický program Tritius. Pro čtenáře se nic nezmění, ale pro knihovníky mnohé :-)

Srpen
Otevřeno pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Vyzýváme znovu všechny vášnivé letní čtenáře, aby si napůjčovali knihy již v měsíci červnu, ať pak nezůstanou v červenci na suchu. Vše prodloužíme.

Výstava malých a mladých výtvarníků ze SVČ
3. 6. 2019 – 28. 6. 2019

V posledním letošním školním měsíci oživí prostory knihovny rozsáhlá výstava většinou dlouhodobých, projektových prací dětí ze všech výtvarných kroužků, které pracují při SVČ Rubiko. Zveme proto milovníky výtvarného umění, které vzniká z radosti a pro radost, aby přišli potěšit oko celoročním průřezem tvorby malých umělců. Výstava bude přístupná vždy v otevírací dobu knihovny.

Ohlédnutí za školním rokem v knihovně

Jednou z důležitých funkcí knihovny je kulturně-vzdělávací činnost – vedle programů pro širokou veřejnost (Univerzita volného času, výstavy, přednášky, kulturní pořady) se snažíme věnovat především dětem. Víme všichni, že děti to mají v posledních letech se čtením tak trochu „na levačku“ a my stále doufáme, že v nich zájem o knihy probudíme. Někdy je to marné volání, jindy nás děti příjemně překvapí a některé jsou opravdu zapálenými čtenáři. Ať tak či tak - v průběhu školního roku spolupracuje knihovna docela intenzivně se ZŠ i MŠ, občas k nám zavítají i hosté z Tetčic případně ze zastáveckého gymnázia a pořádáme veskrze sympatická a určitě i přínosná společná sezení, kde se probírají zajímavé knihy, různá témata, události či svátky, případně se žáci učí orientaci v knihovně a vyhledávání zdrojů a informací. Děti nejsou pouze pasivními posluchači, ale do celé akce bývají aktivně zapojeny. Jen pro ilustraci přikládáme čísla kolik pořadů jsme pro vzdělávací zařízení v téměř uplynulém školním roce uspořádali.
Žáci ZŠ z různých tříd – 27 návštěv
Děti z MŠ – 10 návštěv

Nutno dodat, že tato setkání mají pozitivní výstup, neboť děti do rosické knihovny opravdu chodí, což nás velice těší. Tímto děkujeme i všem pedagogickým pracovníků ze školy i školky, protože bez nich by to nešlo.

A jedna drobná, výhledová informace – plánujeme pořádání krátkodobých seminářů pro děti i pro dospělé, zaměřených na čtený a mluvený projev. Tak doufejme, že si na nich knihovnice nebudou číst samy :-)