pondělí 31. října 2016

Univerzita volného času – třetí cyklus přednášek

Cyklus přednášek o paměti je zdárně za námi a myslím, že na něj studenti jen tak nezapomenou. V říjnu vás čeká poslední cyklus přednášek, společně s lektorkou a kronikářkou Mgr. Evou Kokešovou se budete toulat rosickou historií. Přednášky jsou zaměřené na rosickou historii a kroniku. Uvidíme se opět každé úterý v 17.00 – 1.,8. a 15. 10.

Informace pro studenty – nezapomeňte 15. 10. v 18.00 jste srdečně zváni na slavnostní předávání osvědčení o absolvování prvního semestru UVČ.

Od 1. 11. do 30. 11. Listování rosickou historií

Výstavka knižních publikací z fondu knihovny, které se týkají Rosic a Rosicka.

Od 1. 11. do 30. 11. Černobílé Rosice

Výstavka fotografií aneb staré dobré i nedobré časy zachycené pohledem fotografů a výstavka pohlednic Rosic tak, jak na ně pohlížel fotograf, který se zasloužil o zachycení paměti Rosic nejvíc a to pana O. Knolla.

Desítka z toulek rosickou historií
Dnes sem vypíšu devět nejzásadnějších publikací a jednu knížku, které se týkají rosické historie.
Mám je ráda všechny. Fojtíkovo Rosicko-oslavansko používám při besedách pro školu, protože je o životě na Rosicku, plná nářečí, vzpomínek, fotografií, písní. Druhou, ke které se často vracím, je korespondence Karla staršího. Z dopisů lze poznat, jaký člověk doopravdy je. Jak přemýšlí, co ho trápí, co ho těší, všechno. Kdyby na to byl prostor, přepsala bych sem část dopisu Karlovi, co by studentovi, který je do krajnosti rozčilenou výtkou puberťákovi nebo část korespondence týkající se jeho vztahu k manželkám, která je vždy citlivá a pěkná. Potěšením je i listováním katalogem pohlednic. A na jaře se ráda vracím k jediné beletristické knížce, která je zde uvedená a tou je Deník naší babičky, kde kvete Trojice, tak jak nikde jinde.
Knih týkajících Rosic a Rosicka máme daleko víc, většina z nich je v příruční knihovně a není možnost si je vypůjčit, ale pouze prostudovat v knihovně. Najdete je v katalogu na stránkách knihovny (www.knihovna.rosice.cz – zde záložka Katalog – zde Klíčové slovo „region“ nebo „Rosic“). K nahlédnutí jsou tu almanachy různých spolků, Vlastivěda moravská, drobné tisky.

1. Památní kniha městyse Rosic
2. Rosice 100 let městem
3. Janele: Město Rosice
4. Kolek: Rosice během století
5. Dytrych: Rosice u Brna (katalog pohlednic)
6. Karel starší ze Žerotína: Z korespondence
7. Knoz: Karel starší ze Žerotína
8. Knoz: Renesance a manýrismus na zámku v Rosicích
9. Fojtík: Rosicko-oslavansko
10. Podivínová: Deník naší babičky


Na vaši návštěvu se těší vaše knihovnice